Educació emocional

L’educació emocional es pot definir com el procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint ambdós els elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral. Per a això es proposa el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions a fi de capacitar l'individu per afrontar millor els reptes que es plantegen en la vida quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i social.

 

Així mateix, la intel·ligència emocional és la capacitat de prendre consciència de les emocions i les emocions dels altres, incloent-hi la capacitat de tenir en compte el clima emocional d'un context determinat. Aquesta qualitat ens permet negociar amb paciència, comprensió i temperament els problemes centrals de les nostres relacions amb els altres i amb nosaltres mateixos.

Competències emocionals

La consciència emocional:

És la capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres, incloent l'habilitat per captar el clima emocional d'un context determinat.

La regulació emocional:

És la capacitat per manejar les emocions de forma apropiada. Suposa prendre consciència de la relació entre emoció, cognició i comportament; tenir bones estratègies d'afrontament; capacitat per autogenerar emocions positives, etc.

L'autonomia emocional:

Es pot entendre com un concepte ampli que inclou un conjunt de característiques i elements relacionats amb l'autogestió personal, entre les quals hi ha l'autoestima, actitud positiva davant la vida, responsabilitat, capacitat per analitzar críticament les normes socials , la capacitat per buscar ajuda i recursos, així com l'autoeficàcia emocional.

La competència social

És la capacitat per mantenir bones relacions amb altres persones. Això implica dominar les habilitats socials bàsiques, capacitat per a la comunicació efectiva, respecte, actituds prosocials, assertivitat, etc. Les microcompetències que inclou són les següents.

Les competències per a la vida i el benestar: 

Són la capacitat per adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar satisfactòriament els desafiaments diaris de la vida, ja siguin personals, professionals, familiars, socials, de temps lliure, etc. Les competències per a la vida permeten organitzar la nostra vida de forma sana i equilibrada, facilitant-nos experiències de satisfacció o benestar.

Visita les nostres xarxes socials

  • Negro del icono de Instagram
  • Facebook - Black Circle
Avinguda Francesc Macià, 33, 08921 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona -
93 466 02 26 - 693 798 219 - Email aberdeenschoolofenglish@gmail.com
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now